Friday, November 25, 2016

Optimaal profiteren van digitale veranderingen in onderwijs

Het onderwijs veranderde niet mee
Op onderwijsconferenties worden de filmpjes van onderwijsgoeroe sir Ken Robinson nog steeds vaak getoond. Die hebben als strekking: ‘De tijden zijn veranderd, maar het onderwijs veranderde niet mee. Scholen zijn leerfabrieken, waar in feite op precies dezelfde wijze wordt lesgegeven als 100 jaar geleden en waar creativiteit de kop wordt ingedrukt’.

Hij gaat daarbij wel erg kort door de bocht en doet onrecht aan al die scholen en leraren die zich een slag in de rondte werken om hun leerlingen zo goed mogelijk les te geven. Maar toch… zijn ook de meeste leraren en schoolbestuurders het met Robinson eens dat onderwijs flexibeler, gedifferentieerder, persoonlijker, creatiever en moderner kan – en moet.

Onderwijs2032
Robbert Dijkgraaf verwoordde dit zo in een filmpje bij de start van de dialoog over #onderwijs2032: ‘Onderwijs bereidt kinderen voor op de toekomst. Het probleem is, die toekomst is ver weg en onzeker, en wordt door henzelf vormgegeven. Het is of je in één keer de iPhone25 moet ontwerpen. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen de goede antwoorden geven, maar ook kinderen leren om de goede vragen te stellen en zelf het pad naar kennis af te lopen. Gelukkig is ieder kind een natuurlijke onderzoeker en borrelt van nieuwsgierigheid; die leerknop staat allang aan. Wij, ouders en docenten, moeten alleen met onze vingers van de uitknop afblijven.’

Dit is een korte introductie uit het whitepaper: een optimistische kijk op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs dat ik eerder dit jaar samen met Norbert van Halderen, Lilianne Buckens en Carla Desain heb geschreven.

Profiteer optimaal
Dat het onderwijs continu verandert lijkt me duidelijk, maar welke bijdrage kunnen digitale oplossingen en technologische hulpmiddelen bieden. En nog veel belangrijker hoe gaan onderwijsinstellingen om met de transformatie naar een meer hybride onderwijsomgeving die gebruik maakt van het beste uit beide werelden, de analoge en digitale wereld. Afgelopen week verscheen nog een bijdrage op werktrends over hoe digitalisering en technologie kan helpen om lessen interactiever kan maken.

Maar hoe kun je als onderwijs nu optimaal profiteren van deze ontwikkelingen en hoe zorg je ervoor dat je als organisatie gaat bewegen en grip houdt op de kanteling en transitie. In deze presentatie probeer ik handvatten te bieden om als onderwijsinstelling een groeipad te ontwikkelen om optimaal te profiteren van digitalisering in het onderwijs.