Wednesday, June 20, 2012

Recorded Future: Big Data

Op 19 juni was het jaarlijkse VINT symposium en ik besloot om daar heen te gaan. Goede verhalen over gehoord en het programma zag er goed uit. Om eerlijk te zijn ging ik vooral om David Weinberger te zien maar de andere sprekers hebben mij positief verrast. Het thema Big Data is een onderwerp dat mij enorm fascineert.

Nu is het moment gekomen dat alle data bij elkaar komt en dat al onze uitdagingen opgelost gaan worden. De conclusie van de dag is helaas anders.

Explosie
Big Data gaat zorgen voor een revolutie. De hoeveelheid data in de wereld explodeert! Bedrijven leggen enorme hoeveelheden data vast van klanten, leveranciers en de interne organisatie. Het gaat hierbij om biljoenen bytes aan data. Dit blijft groeien zeker als we zien dat technologie steeds meer geïntegreerd wordt in fysieke zaken zoals smartphones, auto’s, kleding, koelkasten en andere huishoudelijke apparaten. Het internet van dingen (Internet of Things) ontstaat en technologieën als QR codes, RFID, Touch 3D en Augmented Reality zorgen er voor dat alles met elkaar is verbonden. Connectiviteit beperkt zich niet meer tot een PC of laptop maar is uiteindelijk overal aanwezig. Daarnaast zorgt de toename van social media ook voor een enorme explosie aan data.

Sander Duivenstein van VINT geeft aan dat teveel data goed is, hoe meer data des te makkelijker we inzichten kunnen krijgen. Data zit voor 20% gestructureerd in interne systemen en databases, de andere 80% is ongestructureerd en bevindt zich online in verschillende vormen. Data beschikt over 3 kenmerken vervolgt Sander Duivenstein: snelheid, volume en variëteit. Big Data is de nieuwe olie, de grondstof voor de volgende revolutie. Huidige interne databases kijken naar het verleden en niet naar de toekomst. Big Data gebruikt externe data (online) om de voorspelbaarheid van toekomst te vergroten.

Context
Al die informatie die gedeeld wordt wat moeten klanten en bedrijven daar nu mee. Te veel informatie leidt tot “overload”, men ziet door de bomen het bos niet meer. Door de hoeveelheid aan informatie en de snelheid waarmee die informatie vernieuwd wordt is het moeilijk te bepalen wat belangrijk en relevant is en wat niet. Het gaat om:
Meer informatie
Meer transacties
Meer social media
Meer platforms
Meer connecties
Meer mobiliteit

Het vinden wordt daarom de belangrijkste uitdaging. Sentiment, relevantie, belang en context worden gebruik om te bepalen of iets van waarde is. Informatie komt naar ons op basis van deze kenmerken. Context zorgt er uiteindelijk voor dat personalisatie kan ontstaan en informatie relevant wordt voor een klant of bedrijf. Data buiten de eigen organisatie is uiteindelijk waardevoller, het is de kunst om deze data voor je te laten werken. Centrale vraag hierbij is: wie wordt er beter van klant of bedrijf? Gebruik data met de juiste intentie zodat beide partijen voordeel en toegevoegde waarde halen uit het delen van informatie en kennis. Privacy blijkt een hele grote uitdaging! Wie beheert al die data en welke organisaties hebben toegang. Kunnen wij die organisaties vertrouwen?

Vendor Relationship Management: “the power of pull”
Veel vragen en juist daarom moeten we het misschien omdraaien, het gaat niet om een CRM systeem data deze data beheert maar steeds meer om een VRM systeem. Dus Vendor Relationship Management (VRM) in plaats van Customer Relationship Management.VRM is een technologische ontwikkeling en een beweging die een aantal jaren geleden is ingezet door Doc Searls (o.a. auteur van The Cluetrain Manifesto en The Intention Economy). Het is een denkwijze die tegen alle CRM principes ingaat en aangeeft dat alle data die wij delen juist niet terecht moet komen in CRM systemen van bedrijven en overheden. VRM draait deze wereld om en zegt dat alle gegevens en data moeten worden opgeslagen in een persoonlijke online kluis en dat de consument aangeeft wat hij wil delen, wanneer hij wil delen en met welke bedrijven en instanties. Deze beweging wordt inmiddels door velen ondersteund en ook handen en voeten gegeven. David Siegel beschrijft in zijn boek: “the Power of Pull” hoe dit er in de praktijk uit kan gaan zien. Al deze ontwikkelingen zijn gebaseerd op één belangrijk uitgangspunt: de klant bepaalt en is in controle. De mens centraal!

Stellen we de juiste vragen?
Big Data is leuk alleen de uitdaging voor Big Data is om patronen te kunnen ontdekken, herkennen en te koppelen zodat er een beeld ontstaat. Uitgangspunt moet zijn: stellen we de juiste vragen en weten we exact wat we willen weten! Big Data is inderdaad een oplossing maar als we niet de juiste vragen stellen dan krijgen we ook niet wat we willen weten. Big Data kan in dat geval verkeerde antwoorden opleveren.

Wordt de klant er beter van?

Wie wordt er uiteindelijk beter van, inderdaad de klant. Dit is belangrijk, gebruik Big Data met de juiste intenties en met de juiste insteek. Klanten willen graag verder geholpen worden. Gebruik Big Data om beter te communiceren met klanten om betere producten en diensten te ontwikkelen. Stel de klant centraal en draai het model om. Gebruik de data om persoonlijk contact op te bouwen met klanten. Ontwikkel persoonlijke boodschappen die aansluiten bij de leefwereld van de klant en zijn behoeften. Gebruik Big Data om te luisteren wat klanten te vertellen hebben en zorg dan dat je boodschappen, producten en diensten ontwikkelt die problemen en uitdagingen van klanten oplossen. Dat is het uitgangspunt. Doe je dit goed zul daar als bedrijf uiteindelijk ook beter van worden.

Big Data als kritisch element op weg naar een social business!

Ik ben nu al benieuwd naar het VINT Symposium van volgend jaar.

No comments: