Friday, November 16, 2012

Digital Marketing in 1 Day

Is dat te doen dacht ik nog toen ik me inschreef voor dit evenement van Beeckestijn en Customer Talk. Eigenlijk heeft de hoofdact van afgelopen donderdag (15/11) mij overgehaald. Als je de kans krijgt om iemand van Zappos te ontmoeten Jamie Naughton die ook nog eens rapporteert aan oprichter Tony Hsieh dan kun je geen verstek laten gaan. De andere sprekers waren natuurlijk ook prima maar het verhaal achter Zappos kan niemand overtreffen.

Zappos
Toen er werd gevraagd wat de marketing strategie was van Zappos begon ze te lachen en ze zei eigenlijk hebben we geen marketing strategie alles is gebaseerd op het leveren van superieure service en het verrassen van onze klanten. Nee echte digitale marketing doen we niet maar WOMM doen we natuurlijk wel. Mond op mond reclame is voor Zappos super belangrijk, superieure service + het verrassen van de klant elke keer weer + mond op mond reclame meer heeft Zappos niet nodig. Het blijft geweldig om te zien dat je een online bedrijf kunt opbouwen puur op basis van service, cultuur, passie, transparantie en openheid. Het blijft lastig voor traditionele gorilla's om dit na te doen! Dit is niet kopiëren de medewerkers van Zappos maken het verschil elke keer weer. Enkele feiten van Zappos:
 • Elke medewerker wordt juist NIET afgerekend op omzet!
 • Voor elke medewerker aan de telefoon zijn er geen KPI's op basis van aantal gesprekken per dag gemiddelde tijd per gesprek
 • Er zijn ook geen performance reviews maar cultuur reviews
 • De cultuur maakt uiteindelijk het verschil en leidt tot omzet
 • Alle medewerkers worden na de start bij het bedrijf betaald als men wil stoppen. Als men erachter komt dat dit toch niet het bedrijf is voor hem of haar. Sinds de start van het bedrijf is dit alleen bij 3%van de starters voorgekomen.
 • 75% van alle aankopen komt van terugkerende klanten. Focus ligt heel sterk op het uitbouwen van bestaande klanten juist door superieure service. Service = marketing!
Programma
Was er dan verder niets te beleven tijdens dit evenement. Natuurlijk wel. Mooie sessies van Bob Postma van Lay's (Pepsico) over co-creatie en dialoog, Agniet Niemeijer van Rabobank over Marketing Resource Management in een digitaal tijdperk, Maartje Ebben van Arla Foods over een waardevolle contactstrategie op Facebook, Hans Smellinckx over campagne management bij Thomas Cook, David Suitela over Social Media binnen DeliXL en natuurlijk niet te vergeten Patrick Petersen over social media en mobile marketing. Alles werd aan elkaar gepraat door Hans Molenaar.  

Verder was er natuurlijk de keynote van Egbert Jan van Bel over strategie en acceptatie van digitaal in Nederland. Eigenlijk ging het over de transitie van marketing. Marketeers moeten waarde toevoegen en dat is meer dan leads genereren en communicatie. Samenwerking maakt het verschil; met sales, service, marketing en alle andere onderdelen van de organisatie. Marketing zelf heeft niet alle antwoorden. Marketing moet faciliteren. Is marketing in de toekomst nu een cost centre, revenue centre of een profit centre was de strekking van zijn verhaal. Dat is nu precies de essentie van de transitie.

Wat mij opviel in zijn verhaal was dat uit onderzoek bleek dat klanten vinden dat er onvoldoende contact is met leveranciers, dit is de belangrijkste reden voor het gemis aan loyaliteit. Meer aandacht en het vergroten van de interactie wordt dus steeds belangrijker. Daarnaast bleek uit het onderzoek ook dat het niet meer gaat om het beheren van de product lifecycle maar het beheren van de customer lifecycle. Zijn verhaal samen met de resultaten van het onderzoek was een perfect begin van de dag en natuurlijk was het verhaal van Zappos een perfect einde van de dag. Mooi evenement maar helaas teveel voor 1 dag. Op naar volgend jaar misschien genoeg stof voor 2 dagen? Ik wil afsluiten met in mijn ogen de belangrijkste conclusie van de dag:

Service = Marketing.


Monday, October 22, 2012

Campagne Management of Content Management

Het succes van content marketing?

In september zijn we gestart met een marketing campagne specifiek voor de sector Trade (detailhandel en groothandel). Heel enthousiast een campagne ontwikkelt samen met een extern bureau en voortvarend van start gegaan. De insteek van de campagne was niet om klanten en potentiële klanten uit te leggen wat we doen, maar juist hoe we het doen. Hoe we organisaties helpen de transitie te maken van analoog naar digitaal. De eerste resultaten waren nog niet eens zo slecht maar toen liep de campagne half oktober vast. De conversie bleef achter! Herkenbaar?

We gingen samen met het campagneteam op zoek naar een oplossing. Hoe kunnen we de conversie verhogen, hoe kunnen we de interactie verbeteren met contactpersonen, hoe kunnen we de boodschap beter laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep en hoe kunnen we ons onderscheiden van de concurrentie. Allemaal vragen waar een antwoord op verzonnen moest worden door het team.

Afgelopen keer schreef ik op mijn blog over content marketing: waarom het belangrijk is en wat het geheim is van content marketing. Na mijn laatste blog ben ik gestart in het boek van Steve Woods Digital Body Language over hoe online gedrag te analyseren en te interpreteren om zo de juiste relevante content aan te bieden. Welke content sluit het beste aan bij zijn of haar intenties en koopreis. Uiteindelijk waren we het als team snel eens content marketing is de sleutel tot een succesvolle conversie en marketing campagne? In de presentatie een aantal van onze bevindingen.


Tuesday, July 10, 2012

Content is koning, context is keizer en conversie is koningin!

Content Marketing: wat levert het op, waarom is het belangrijk en wat is het geheim achter het succes?

Twee weken geleden heb ik deelgenomen aan een workshop Social Business van Brian Solis in Antwerpen. Workshop? Een presentatie van 236 slides zeker allemaal de moeite waard alleen kun je dit natuurlijk geen workshop noemen dat gaat wat ver. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat content één van de belangrijkste ingrediënten is om klantgerichter te denken en te doen. Het ontwikkelen en delen van relevante content kan ervoor zorgen dat het de betrokkenheid vergroot.

Brian Solis gaf aan rekening te houden met een flink aantal succesfactoren en valkuilen zoals:
 • Concept publiek van publiek – vanwege de toename van social media heeft ieder persoon met een beetje activiteit een online publiek. Het is belangrijk hier rekening mee te houden wanneer je content ontwikkelt en deelt.  Zorg ervoor dat je content zo ontwikkelt dat het ook interessant en relevant is voor het publiek van je publiek. Voorbeeld: je kan content ontwikkelen voor de IT directeur maar je kan ook content ontwikkelen voor het publiek van de IT directeur nl. de eindgebruikers van zijn organisatie.
 • “Liking” is duidelijk niet voldoende het gaat niet om het hebben van 1 miljoen “likes”.  Kwantiteit is niet de belangrijkste drijfveer kwaliteit is dat wel. Start met luisteren en leer de “socialgraphics & sociographics” van individuele personen herkennen.
 • Er bestaat een kloof tussen wat klanten verstaan onder social media en waar zij social media  daadwerkelijk voor gebruiken en waar bedrijven denken dat klanten social media voor gebruiken. Zorg dat je content ontwikkelt die aansluit en waarde toevoegt.
 • Gebruik content om klanten echt verder te helpen. Ontwikkel en deel content met de juiste intentie en zeker niet met de intentie om direct iets te verkopen. Content draait om mensen, mensen die verhalen, kennis en ervaringen delen om elkaar verder te helpen.
 • Beïnvloeding is een ander belangrijk punt. Begrijp wie welke klanten beïnvloedt wie welke sectoren beïnvloedt en probeer je content op die plekken te krijgen zodat beïnvloeders die ook consumeren. Op die manier kun je ook daar vertrouwen opbouwen.

Belangrijkste uitdaging voor marketing:
De juiste boodschap, via het juiste middel op het juiste moment bij de juiste doelgroep krijgen dat is de belangrijkste uitdaging van marketing voor de komende jaren.  Op die manier kun je betrokkenheid creëren en vergroten!

Laatst kwam ik een tweet tegen van Peter J. Bogaards die ging juist over dit onderwerp het creëren van digitale betrokkenheid. Het raamwerk dat werd gedeeld kunnen we prima als startpunt gebruiken om content te ontwikkelen die de betrokkenheid vergroot. Content die als uitgangspunt heeft om te informeren, faciliteren en te betrekken.
Dit raamwerk gaat uit van 3 niveau’s:
1.       Fundament: WHY (ambition, goals en values)
2.       Geraamte: WHAT (engagement, assets, outreach en audience)
3.       Kern: HOW (content, activities, platform)

Het gaat er dus om dat je geen goede content kunt ontwikkelen als je geen gebruik maakt van een dergelijk raamwerk. Content marketing moet een doel dienen en moet onderdeel zijn van een totale digitale strategie. Dit raamwerk zorgt ervoor dat je begrijpt hoe je mensen en klanten bereikt en hoe je uiteindelijk de betrokkenheid vergroot. Content is een belangrijke bouwsteen. Alleen zonder aandacht te besteden aan de andere bouwstenen zul je de doelen niet verwezenlijken en valt je bouwwerk als een kaartenhuis in elkaar.

Content ontwikkelen best moeilijk?
Het kan een enorme uitdaging zijn voor bedrijven om relevante content te ontwikkelen als onderdeel  van een goed verhaal. Tijdens de presentatie maakte Marco Derksen een interessante opmerking via twitter: social media heeft helemaal niets te maken met marketing maar veel meer met ”storytelling” en juist daar gaat het om het vertellen van een goed verhaal met behulp van relevante en interessante content. Onderstaand 7-C model kan helpen met het ontwikkelen en delen van content.

De belangrijkste ingrediënten van het 7-C model voor content marketing
Context: luister ik voldoende en begrijp ik de omgeving en het individu. Beschik ik over voldoende data en informatie om de boodschap en de content te personaliseren. Hoe persoonlijker de content des te waardevoller voor de persoon die de content consumeert.

Creativity: hoe zorg je ervoor dat je verhaal interessant is. Wat moet je ervoor doen en hoe ontwikkel je content die relevant genoeg is voor je doelgroep en ook van toegevoegde waarde is. Copyblogger heeft een leuk artikel geschreven over “how to be interesting

Collective: je hoeft inderdaad niet alles zelf te schrijven. Je kan content ontwikkelen samen met een bestaande autoriteit op een bepaald vakgebied. Zoek een co-auteur iemand die zijn sporen al heeft verdiend in dit vakgebied. Dit kan helpen bij het goed positioneren van het verhaal.

Continuous: zorg ervoor dat content ontwikkeling onderdeel wordt van je dagelijkse activiteiten. Één keer een leuk artikel of whitepaper ontwikkelen gaat niet helpen. Zorg ervoor dat het een integraal onderdeel is van de manier waarop je communiceert met klanten en potentiële klanten. Het is een continu proces geen activiteit op zich.

Conversation: natuurlijk de content is belangrijk maar deze moet ook zorgen voor een dialoog. Het zenden van informatie behoort tot het verleden maar gebeurt nog teveel. Relevante content als onderdeel van een interessant verhaal nodigt sneller uit tot interactie en dialoog dan een commercieel verhaal. Verhalen delen waar mensen over gaan praten zowel offline als online.

Community: Door verhalen te ontwikkelen die toegevoegde waarde hebben en door in gesprek te gaan met personen binnen je doelgroep kun je een community vormen. Een groep personen die dezelfde inzichten, passies en doelen hebben en elkaar verder willen helpen. Op deze manier ontwikkel je ambassadeurs die uiteindelijk weer kunnen helpen om het verhaal te verspreiden. Vertrouwen binnen communities is erg belangrijk, JP Rangaswami schreef hier een mooi artikel over (deel 1 en deel 2)

Conversie: Goede verhalen en het delen van content moet leiden tot conversie. Uiteindelijk als men succesvol gebruik maakt van content marketing moet dit kunnen leiden tot beter gekwalificeerde leads voor sales. Je kan het 7-C model voor content marketing toepassen op de “dynamic customer journey” zoals Brian Solis die heeft toegelicht in Antwerpen.  Het delen van interessante content helpt bij elke fase van het model en zorgt voor conversie. Het is de kunst te reageren met nieuwe content die weer perfect aansluit op de response en de reacties van personen. Om relevante content te ontwikkelen in een B2B omgeving kun je ook gebruik maken van deze handige tips!

Succes?
Wat zorgt ervoor dat het ontwikkelen en delen van relevante en interessante content ook daadwerkelijk een succes wordt. Aan de hand van de 3 S-en kunnen we dit verder toelichten:

Simple: content die is ontwikkeld in de taal van de klant, die volledig aansluit bij de belevingswereld van deze klant en eenvoudig te begrijpen is.

Shareable: content moet makkelijk te delen zijn via social media.

Significant: content moet waarde toevoegen en relevant zijn voor de klant.

Het uiteindelijke doel van het ontwikkelen van content en het delen van relevante en interessante verhalen is om een waardevolle bron te zijn voor een specifiek vakgebied. Een bron waar klanten in vertrouwen als het gaat om informatie die hen kan verder helpen met oplossen van problemen. Op basis van waardevolle content en interactie bouw je aan vertrouwen en werk je aan het versterken van je reputatie in een bepaald vakgebied.

Monday, July 02, 2012

Klant centraal is dat nu echt nodig?

Welke insteek zorgt voor succes en wat is er nodig om de transitie te maken?


Twee weken geleden was ik aanwezig tijdens de Social Business Summit in London. Een conferentie georganiseerd door de Dachis Group waar industry leaders zoals ChristineSpivey Overby en Nilofer Merchant samen met sprekers van o.a. Royal Bank of Scotland, IBM en GiffGaff aangaven hoe traditionele markten en organisaties aan het veranderen zijn. Hoe die klantgericht denken en doen omarmen om succesvol te zijn in de toekomst. Die zien deze transitie als belangrijkste ingrediënt om als organisatie duurzaam te blijven groeien.

In de nieuwe wereld is de klant in controle en zit aan de knoppen. Hij bepaalt en geeft goed geïnformeerd aan wat zijn behoeften, uitdagingen en richtingen zijn. De klant zit niet meer te wachten op snelle verkooppraatjes maar is door de kracht van social media en internet een expert geworden die in dialoog wil gaan. Dit was het belangrijkste uitgangspunt voor deze Social Business Summit 2012.

Er ontstaat een kloof
Als onderdeel van de sociale revolutie ontstaat er steeds meer een kloof tussen medewerkers, klanten en bedrijven. Er ontstaat een afstand die groter en groter wordt. Bedrijven en organisaties vinden het lastig om het gat dat is ontstaan te dichten. Organisaties kunnen het tempo niet volgen en nauwelijks inspelen op deze kansen die al deze veranderingen bieden. Waarom kunnen ze dat niet, waarom worstelen veel organisaties met de sociale revolutie en wat moet er binnen deze organisaties veranderen om juist wel te kunnen inspelen op deze kansen om uiteindelijk weer gezond te raken en groei te realiseren.

Social Business een belangrijk uitgangspunt voor deze transitie
Het gaat om business impact, het gaat om het realiseren van groei op een duurzame en sociale manier. Dan hoor ik mensen denken “cut the crap”. Social Business is het belangrijkste uitgangspunt als het gaat om meer klantgericht denken en doen. De klant centraal is de sleutel naar het hart van de klant, dan moet je Social Business omarmen en integraal onderdeel maken van alles wat je doet binnen je organisatie. Social Business is op die manier onderdeel van alle processen niet alleen van sales, marketing en services. Het gaat erom dat business doelstellingen per proces ook worden doorvertaald naar sociale doelstellingen.Uiteindelijk zorgt de cultuur van de organisatie ervoor dat deze strategie, deze transitie een succes wordt. Een strategie kan nog zo mooi zijn, maar als men de cultuur niet aanpakt of veranderd gaat het niet werken.
 
Belangrijkste bouwstenen van deze transitie
Bij elke aanpak hoort een model. Dit model zorgt ervoor dat je als organisatie los komt van de silo’s en de nieuwe organisatie als geheel laat functioneren (“rollen”) door samenwerking optimaal te stimuleren en faciliteren. Het gaat om het creëren van verbondenheid. Dave Gray werkt aan het boek “the connected company” waarin hij uitlegt dat samenwerking verder gaat dan het tekenen van een hiërarchische organisatie structuur.


 Welke insteek neem je als organisatie.  Wat wordt je startpunt om deze transitie te realiseren.
 • Technologie gedreven - introductie van nieuwe tools
 • Business gedreven -  introductie op proces niveau (marketing, services, sales etc.)
 • Intern gedreven - introductie vanuit interne organisatie om efficiënter samen te werken en productiviteit te verhogen. 
 • Extern gedreven programma samen met klanten om klantgericht denken en doen te introduceren.
En natuurlijk kun je een combinatie van alle 4 nemen. Begrijp als organisatie heel goed welke insteek je neemt en hoe je dit gaat implementeren. Kies een insteek, bepaal een quick win, laat het resultaat groeien en schaal de implementatie. Uiteindelijk moet elke insteek elkaar versterken en op elkaar aansluiten.

Het totaalplaatje
Deze transitie waar de klant het centrale hart vormt van je organisatie is complex. De transitie heeft verschillende startpunten en bestaat uit verschillende bouwstenen die allemaal over een technologie, organisatie en mens component beschikken. Ik zocht naar een manier om dit vorm te geven om alles in één plaat te verwerken. Ik wilde niet iets nieuws ontwikkelen dus heb ik uiteindelijk gebruik gemaakt van een slide die afgelopen week tijdens Social Business Summit in London werd gebruikt.
Social Business blijft een zeer boeiend domein en is niet de verantwoordelijkheid van marketing maar juist van de gehele organisatie. Het gaat uiteindelijk om wat je als organisatie doet voor klanten, hoe je klanten verder helpt. Volgende week een verslag van de Social Business Session met Brian Solis in Antwerpen georganiseerd door Fusion Marketing Experience

Wednesday, June 20, 2012

Recorded Future: Big Data

Op 19 juni was het jaarlijkse VINT symposium en ik besloot om daar heen te gaan. Goede verhalen over gehoord en het programma zag er goed uit. Om eerlijk te zijn ging ik vooral om David Weinberger te zien maar de andere sprekers hebben mij positief verrast. Het thema Big Data is een onderwerp dat mij enorm fascineert.

Nu is het moment gekomen dat alle data bij elkaar komt en dat al onze uitdagingen opgelost gaan worden. De conclusie van de dag is helaas anders.

Explosie
Big Data gaat zorgen voor een revolutie. De hoeveelheid data in de wereld explodeert! Bedrijven leggen enorme hoeveelheden data vast van klanten, leveranciers en de interne organisatie. Het gaat hierbij om biljoenen bytes aan data. Dit blijft groeien zeker als we zien dat technologie steeds meer geïntegreerd wordt in fysieke zaken zoals smartphones, auto’s, kleding, koelkasten en andere huishoudelijke apparaten. Het internet van dingen (Internet of Things) ontstaat en technologieën als QR codes, RFID, Touch 3D en Augmented Reality zorgen er voor dat alles met elkaar is verbonden. Connectiviteit beperkt zich niet meer tot een PC of laptop maar is uiteindelijk overal aanwezig. Daarnaast zorgt de toename van social media ook voor een enorme explosie aan data.

Sander Duivenstein van VINT geeft aan dat teveel data goed is, hoe meer data des te makkelijker we inzichten kunnen krijgen. Data zit voor 20% gestructureerd in interne systemen en databases, de andere 80% is ongestructureerd en bevindt zich online in verschillende vormen. Data beschikt over 3 kenmerken vervolgt Sander Duivenstein: snelheid, volume en variëteit. Big Data is de nieuwe olie, de grondstof voor de volgende revolutie. Huidige interne databases kijken naar het verleden en niet naar de toekomst. Big Data gebruikt externe data (online) om de voorspelbaarheid van toekomst te vergroten.

Context
Al die informatie die gedeeld wordt wat moeten klanten en bedrijven daar nu mee. Te veel informatie leidt tot “overload”, men ziet door de bomen het bos niet meer. Door de hoeveelheid aan informatie en de snelheid waarmee die informatie vernieuwd wordt is het moeilijk te bepalen wat belangrijk en relevant is en wat niet. Het gaat om:
Meer informatie
Meer transacties
Meer social media
Meer platforms
Meer connecties
Meer mobiliteit

Het vinden wordt daarom de belangrijkste uitdaging. Sentiment, relevantie, belang en context worden gebruik om te bepalen of iets van waarde is. Informatie komt naar ons op basis van deze kenmerken. Context zorgt er uiteindelijk voor dat personalisatie kan ontstaan en informatie relevant wordt voor een klant of bedrijf. Data buiten de eigen organisatie is uiteindelijk waardevoller, het is de kunst om deze data voor je te laten werken. Centrale vraag hierbij is: wie wordt er beter van klant of bedrijf? Gebruik data met de juiste intentie zodat beide partijen voordeel en toegevoegde waarde halen uit het delen van informatie en kennis. Privacy blijkt een hele grote uitdaging! Wie beheert al die data en welke organisaties hebben toegang. Kunnen wij die organisaties vertrouwen?

Vendor Relationship Management: “the power of pull”
Veel vragen en juist daarom moeten we het misschien omdraaien, het gaat niet om een CRM systeem data deze data beheert maar steeds meer om een VRM systeem. Dus Vendor Relationship Management (VRM) in plaats van Customer Relationship Management.VRM is een technologische ontwikkeling en een beweging die een aantal jaren geleden is ingezet door Doc Searls (o.a. auteur van The Cluetrain Manifesto en The Intention Economy). Het is een denkwijze die tegen alle CRM principes ingaat en aangeeft dat alle data die wij delen juist niet terecht moet komen in CRM systemen van bedrijven en overheden. VRM draait deze wereld om en zegt dat alle gegevens en data moeten worden opgeslagen in een persoonlijke online kluis en dat de consument aangeeft wat hij wil delen, wanneer hij wil delen en met welke bedrijven en instanties. Deze beweging wordt inmiddels door velen ondersteund en ook handen en voeten gegeven. David Siegel beschrijft in zijn boek: “the Power of Pull” hoe dit er in de praktijk uit kan gaan zien. Al deze ontwikkelingen zijn gebaseerd op één belangrijk uitgangspunt: de klant bepaalt en is in controle. De mens centraal!

Stellen we de juiste vragen?
Big Data is leuk alleen de uitdaging voor Big Data is om patronen te kunnen ontdekken, herkennen en te koppelen zodat er een beeld ontstaat. Uitgangspunt moet zijn: stellen we de juiste vragen en weten we exact wat we willen weten! Big Data is inderdaad een oplossing maar als we niet de juiste vragen stellen dan krijgen we ook niet wat we willen weten. Big Data kan in dat geval verkeerde antwoorden opleveren.

Wordt de klant er beter van?

Wie wordt er uiteindelijk beter van, inderdaad de klant. Dit is belangrijk, gebruik Big Data met de juiste intenties en met de juiste insteek. Klanten willen graag verder geholpen worden. Gebruik Big Data om beter te communiceren met klanten om betere producten en diensten te ontwikkelen. Stel de klant centraal en draai het model om. Gebruik de data om persoonlijk contact op te bouwen met klanten. Ontwikkel persoonlijke boodschappen die aansluiten bij de leefwereld van de klant en zijn behoeften. Gebruik Big Data om te luisteren wat klanten te vertellen hebben en zorg dan dat je boodschappen, producten en diensten ontwikkelt die problemen en uitdagingen van klanten oplossen. Dat is het uitgangspunt. Doe je dit goed zul daar als bedrijf uiteindelijk ook beter van worden.

Big Data als kritisch element op weg naar een social business!

Ik ben nu al benieuwd naar het VINT Symposium van volgend jaar.

Friday, January 27, 2012

Is het nu echt zo moeilijk om in dialoog te gaan?

Social Media gebruik in Nederland
Ook in Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van Social Media. Dat is goed natuurlijk maar wat ik me afvraag is hoe wordt het gebruikt en hoe wordt het door bedrijven ingezet. Veel bedrijven gebruiken Social Media nog heel traditioneel en zien het als een kanaal om boodschappen te pushen naar een willekeurig gekozen publiek. Ook de organisatie waar ik werk ziet dit als uitdaging. Social Media mits op de juiste manier toegepast kan namelijk helpen om meer in gesprek te gaan en juist niet teveel informatie te pushen. Dat is lastig voor veel bedrijven die Social Media vooral gebruiken als een ouderwets communicatiekanaal. Hoe meer hoe beter. Social Media is geen kanaal het is een manier om in dialoog te gaan met personen met mensen.

Maar hoe doe je dit nu, hoe ga je in dialoog en stop je met alleen maar zenden. Dit model kan uitkomst bieden.De juiste intentie
Het begint met intentie, wat zijn je echte intenties wat wil je echt bereiken. Direct de commerciële boodschap te voorschijn halen is vaak niet de beste start. Verdiep je in het publiek en weet waarover je praat. Praat de taal van de consument en niet de taal van je bedrijf. Begrijp waar mensen over willen praten en start met luisteren. Luister en leer waar consumenten mee worstelen wat zijn hun uitdagingen en wat zijn hun behoeften. Geduld is belangrijk je moet de consument verder helpen maar dan ook echt helpen begrijp de situatie de context van het gesprek en werk aan vertrouwen. Zorg dat je relevant bent voor de consument . Wees authentiek want dat zorgt uiteindelijk ook voor vertrouwen bij de consument maar ook bij jezelf.

Deze start blijft voor veel organisaties lastig en al snel wordt de vraag gesteld waar is het resultaat, wat heeft het opgeleverd. Geduld ook op directie niveau blijft super belangrijk.

Heb je een verhaal?
Heb je een verhaal dat de moeite waard is om naar te luisteren maar nog belangrijker om te delen. Een echte commerciële boodschap is dat vaak niet. Zorg dat je inhoudelijk goed kunt meepraten over wat consumenten nu echt bezig houdt. Wees proactief en help de consument verder en help hem ook met hele kleine dingen bouw aan de relatie en wordt onderdeel van zijn wereld. Soms gaat dit makkelijk en soms ook niet soms gaat het goed en soms gaat het ook fout. Wees niet bang neem risico’s en blijf transparant. Je mag fouten maken geen enkel probleem! Het gaat erom wat je er vervolgens mee doet.Blijf in dialoog niet uit het gesprek stappen maar blijf juist in gesprek. Frequentie is namelijk ook heel belangrijk. Een éénmalig gesprek leidt tot niets. In deze complexe wereld worden consumenten via allerlei media en kanalen continu gestimuleerd om dingen te kopen of om in gesprek te gaan. Je bent zeker niet enige die de harten van de consument wil winnen. Blijf dus in gesprek en zorg dat je dit frequent doet. Zorg ervoor dat je dat doet met een onderscheidend verhaal of op een onderscheidende manier. Stand out of the crowd zeggen de Engelsen.
Ja het is soms lastig om in dialoog te gaan, eng soms een klein beetje. Ben niet bang gewoon starten. Veel succes!