Monday, July 20, 2015

Tijd voor verandering!

Een lange tijd heb ik via deze blog geschreven over trends en toekomstige ontwikkelingen in marketing. Dat ga ik veranderen. Marketing is en blijft mijn passie alleen wordt het tijd om wat meer aandacht te geven aan mijn andere passie: onderwijs. De huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs boeien mij enorm want er is zoveel aan de hand. Dit alles maakt het erg interessant om er nog meer over te leren en te delen. Tijd dus voor verandering!

Niet alleen voor mij maar ook voor het onderwijs. Een kanteling is nodig. Daar wordt veel over gesproken via:
Operation Education
United4Education
Nederland Kantelt en 
Onderwijs 2032 

Via deze initiatieven ben je snel op de hoogte van wat er allemaal op het onderwijs af komt. Dat is enorm veel en gelukkig zien we ook succesvolle veranderingen plaatsvinden. Mooie voorbeelden waren op TV bij het programma VPRO Tegenlicht: de onderwijzer aan de macht

De kernvraag: hoe ga je de transformatie organiseren? 

Succes met 5 V's

Het verwezenlijken van een transformatie is lastig zeker als je een nieuwe manier van leren en werken wilt introduceren binnen het onderwijs. Docenten zijn gewend aan een bepaalde manier van werken een eigen routine en wij vragen ze om die los te laten en ruimte te maken voor nieuwe activiteiten of zelfs nieuwe leervormen. Om dit proces maximaal te faciliteren volgen we het proces van de 5 V’s:

Visie – communiceer de visie van de onderwijsinstelling richting docenten, leerlingen, ouders en alle overige medewerkers. Deze visie zorgt voor richting en duidelijkheid. Het is belangrijk om de visie kort en krachtig te formuleren en continu te communiceren. De kracht van herhaling.

Verlangen – met behulp van de visie creeërt men verlangen. Het verlangen om het onderwijs te vernieuwen en anders in te richten. De onderwijsinstelling blijft de visie continu delen en gaat in dialoog met docenten, leerlingen, ouders en medewerkers. Het gesprek is een belangrijk middel om verlangen te creëren. In de gesprekken wordt duidelijk wie het verlangen heeft om te veranderen en te vernieuwen. Via deze dialoog onstaan ook goede ideeën om invulling te geven aan de visie. Maak personen deelgenoot. 

Verbinden – start activiteiten om te verbinden. Deel goede voorbeelden uit praktijk via een (online) platform. Dit kan ook middels een programma voor training & coaching en dan ga je letterlijk verbinden. Het gaat om het verbinden tussen docenten onderling en tussen docenten en leerlingen. Zorg dat dit niet 1 keer gebeurd maar dat dit juist een continu proces is. Je kan ook online platformen en social media tools gebruiken om te verbinden.

Versterken – via coaching kun je individuele docenten persoonlijk begeleiden en versterken. Versterken is ook belangrijk wanneer de eerste successen zijn geboekt. Zorg dat je successen viert maakt niet uit hoe groot of hoe klein het succes.

Vernieuwen – zorg dat je vaakt gaat evalueren en bijsturen om de doelstellingen van de transformatie te realiseren en de verandering te bewerkstelligen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er een continu proces ontstaat. Reflectie en feedback is hierin erg belangrijk niet alleen van docenten maar ook van ouders, bestuurders en leerlingen,

Randvoorwaarden
Om de verandering te bewerkstelligen en de beweging te schalen en te laten groeien is het belangrijk rekening te houden met een aantal basis randvoorwaarden:

  • Transparantie - openheid en transparantie zorgt uiteindelijk voor een gezamenlijk doel, iedereen weet wat er moet gebeuren, iedereen is altijd op de hoogte en er zijn geen geheimen. Delen is de standaard!
  • Loslaten - top down controle helpt niet! Het gaat juist om zelfsturing en ontplooiing.
  • Platform - iedereen is "connected" maak gebruik van netwerken en platformen. We bieden docenten een platform om te vernieuwen.
  • Klein beginnen – we starten klein en gaan op zoek naar de eerste overwinning, het eerste resultaat en vieren deze overwinning.
  • Ambassadeurs - enthousiaste personen die voorop lopen en verspreiden, we werken met de juiste mix van personen. We besteden veel aandacht aan het samenstellen van teams. Mensen moeten elkaar aanvullen en beter maken.
  • Gedrag - welk gedrag is nodig om succesvol samen te werken en de nieuwe manier van werken te omarmen.
  • Verhaal - je moet een aantrekkelijk verhaal hebben dat mensen aanspreekt, boeit zodat men in actie komt.
  • Experimenteren - zorg dat je start in kleine teams die samen willen experimenteren en alles willen uitproberen zonder de standaard reactie: "dat is al eens geprobeerd en werkte toen ook niet".
  • Testen - testen is onderdeel van het DNA van de onderwijsinstelling. Zorg dat er veel wordt getest zodat er continu feedback wordt gedeeld waar men van kan leren zodat nieuwe ideeën continu verbetert en aangepast kunnen worden.
  • Herhalen - ontwikkelen is een continu proces van verbeteren en aanpassen en GEEN lineair proces maar juist een wiel dat je aan het rollen moet krijgen. 
In een wereld vol dynamiek, complexiteit en onzekerheid worstelen veel onderwijsinstellingen met veranderen, Het schalen van succes en de beweging laten groeien blijkt voor veel organisaties heel lastig. Van niets iets maken. Beginnen met een klein idee en ervoor zorgen dat het een succes wordt. 

Hoe doen anderen dat? 

Laatst kwam ik een fragment tegen van Marcus Miller een geweldige jazz artiest die in 2007 op North Sea Jazz, Rehab op een mooie manier vertolkt samen met een aantal andere geweldige jazz artiesten waaronder Candy Dulfer en Roy Hargrove. Het mooie aan jazz is de improvisatie. Na 30 seconden in het nummer neemt hij initiatief en gooit Marcus Miller de bladmuziek weg en gaan ze experimenteren en improviseren. Het groeit uit tot een geweldige vertolking van een mooi nummer, gebracht met enorm veel plezier. Iedere artiest kiest zijn moment en de een vult de ander aan. Onderwijs is als jazz en de docenten, studenten, ouders, bedrijven, leerlingen en bestuurders zijn artiesten. Samen maken ze van niets iets. Boeiend, leuk, spannend, uitdagend en persoonlijk onderwijs met enorm veel plezier. 


No comments: